Skibobsport.cz - výroba a prodej skibobů z vybraných komponentů na mírů.

Hlavní myšlenkou projektu je možnost nabídnout zájemcům o tento
druh zimního sportu zařízení - skibob, který bude každému sestaven
z vybraných komponentů na míru.

CZ EN DE
Skibob pro handicapované
kontaktujte nás
info@skibobsport.cz
Úvodem
#8250;

máte zájem o sestavení podobného skibobu na míru?

Z jakých komponentů může být složen tento skibob snowbike?

#8250;

Chování

Vychází se z pravidel pro lyžaře, vydaných Mezinárodní lyžařskou federací(FIS).

 1. Ohled na ostatní                                                                                                                                              
  Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval nikoho jiného.
 2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
  Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním podmínkám, jakož i hustotě provozu.
 3. Volba jízdní stopy                                                                                                                                
  Lyžař nebo snowbordista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
 4. Předjíždění
  Předjíždět se může shora nebo zespodu, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
 5. Vjíždění a rozjíždění
  Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
 6. Zastavení
  Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat zbytečnému zdržování na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
 7. Stoupání a sestup                                                                                                                              
  Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
 8. Respektování značek
  Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
 9. Chování při úrazech
  Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
 10. Povinnost prokázat se                                                                                                                           
  Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

Přídavek pro skibobisty

 1. Udržujte si vždy kontrolu nad svým skibobem -  jezděte tak rychle, abyste byli kdykoli schopni bezpečně zastavit - skibob nemá brzdy!
 2. V případě, že zastavíte, učiňte tak na okraji sjezdové tratě, pokud možno vždy na přehledném místě, dbejte na to, abyste trať neblokovali a byli viditelní pro ty nad vámi.
 3. Při jízdě dávejte pozor zejména na děti, nezkušené lyžaře a snowboardisty!
 4. Pokud si nejste jisti, nepouštějte se cestou, která je nad vaše schopnosti nebo nad schopnosti skibobu!
 5. Před použitím lanovky nebo lyžařského vleku se ujistěte, že víte, jak se skibobem bezpečně nastoupit a vystoupit!
 6. Řiďte se pokyny obsluhy lyžařského vleku (lanovky)!
 7. Použití helmy je doporučeno!
 8. Skibobing, alkohol čí návykové látky nepatří k sobě!
 9. Při jízdě kontrolujte situaci kolem sebe - jezděte čitelným způsobem –předvídejte a jezděte předvídatelně!
 10. Udržujte skibob v dobrém technickém stavu.

Každý uživatel sjezdové tratě (lyžař, snowboardista, skibobista..) je povinen znát pravidla FIS. Pokud uživatel sjezdové tratě způsobí nerespektováním pravidel FIS úraz, je za toto chování odpovědný. Pravidla FIS mohou sloužit jako podklad při rozhodování soudů.
Z Pravidel FIS lze v obecné rovině odvodit, že každý uživatel sjezdové tratě musí přizpůsobit rychlost a způsob jízdy svým schopnostem a zkušenostem, terénním, sněhovým a klimatickým podmínkám, výhledovým poměrům, hustotě provozu, tedy celkové situaci na (sjezdové, příp. i běžecké) trati, aby měl možnost včas a v dostatečné vzdálenosti reagovat třeba i na nenadálou překážku, což současně znamená, že nesmí vjíždět do míst, kam nevidí.

#8250;
#8250;
#8250;
Mám zájem o nezávaznou kalkulaci skibobu na míru
Vážení zákazníci, v této části se můžete pomocí formuláře dotázat na cokoliv, co by vás zajímalo.
Copyright © 2023 Skibobsport.cz - Libor Louda – všechna práva vyhrazena
Vytvořilo webové studio Pixel Design | CMS Pixel Admin | SEO a internetový marketing
Tvorba webových stránek PixelDesign
#8250;