Skibobsport.cz - výroba a prodej skibobů z vybraných komponentů na mírů.

Hlavní myšlenkou projektu je možnost nabídnout zájemcům o tento
druh zimního sportu zařízení - skibob, který bude každému sestaven
z vybraných komponentů na míru.

CZ EN DE
Skibob pro handicapované
kontaktujte nás
info@skibobsport.cz
Úvodem
#8250;

máte zájem o sestavení podobného skibobu na míru?

Z jakých komponentů může být složen tento skibob snowbike?

#8250;

Jízda na lanovkách a vlecích se skibobem

Skibobový sport nepatří k příliš rozšířeným zimním aktivitám, a proto se lze občas setkat u obsluhy vleku čí lanovky s negativnějším nebo nejistým postojem k přepravě jezdce a skibobu. Je to způsobeno malou nebo žádnou zkušeností pracovníků obsluhy s tímto druhem sportu. Doporučujeme domluvit se předem s těmito pracovníky na možnosti přepravy. Většina lidí si často myslí, že se jedná o mnohem rychlejší a nebezpečnější sport než je lyžování. Nemá smysl si vynucovat u obsluhy přepravu. Snažte se v takovém případě spíše pomocí rozumných argumentů pracovníka přesvědčit a narušit jeho nedůvěru. Zeptejte se obsluhy třeba na to, jak přepravují na vleku lidi, kteří až k lanovce dojedou na vozíku a tam jim někdo pomůže přesednout na monoski? Přeprava monoski je obdobná jako přeprava skibobu.

Se skibobem v kabinkové lanovce

Skibob pronesete turniketem a zasunete do kabinky (vstupujte pokud možno jako první). V malé kabince stočíte přední lyži o 90° a v této poloze jej natlačíte na konec kabinky. Zkontrolujete, zda zadní lyže nebrání uzavření dveří. Pro zvětšení prostoru umožňují některé kabinky zvednout sedátko, takže toho můžete využít. Vystupování se provádí v opačném pořadí.

Se skibobem na sedačkové lanovce

Přeprava na sedačkové lanovce je náročnější, ale dá se také zvládnout. Nejlépe je domluvit se předem s obsluhou. Pokud nic nenamítá, dá vám třeba radu. Pokud neporadí, doporučuji následující postup. Postavíte se na startovní místo – nejlépe krajní sedadlo na vnější straně lanovky, skibob držíte za rám příčně ke směru jízdy tak vysoko, aby se vám po usednutí  trubka rámu opřela o kolena. Vyčkejte, až sedátko dojede zezadu k vašim nohám a posaďte se. Jednou rukou držte skibob a druhou rukou sklopte zádržný rám sedačky. Pravděpodobně rám nepůjde sklopit zcela dolů a vám i sousedovi na lavici budou viset nohy volně dolů bez možnosti opěry. Dá se to snadno vydržet. Před vystupováním si s dostatečným předstihem odklopte zádržný rám a připravte se na vysednutí. Držte skibob tak, aby jste jej mohly snadno postavit na zem a nasměrovat k opuštění prostoru lanovky.

Je možné, že se ale setkáte s jednoznačně odmítavým stanoviskem obsluhy a ta vám přepravu zamítne, neboť provozní řád sedačkové lanovky přepravu skibobistů zakazuje. Zde nezbývá nic jiného než zákaz respektovat. 

Se skibobem na kotvovém vleku pro dva

Sedíte na skibobu a vyčkáte příjezdu kotvy. Kotvu uchopíte a opřete si ji o „zadek“ těsně nad sedátkem. Jednou rukou řídíte skibob a druhou přidržujete tyč kotvy, případně mírně korigujete opěrnou polohu kotvy na vašem „pozadí“. Nechá se jet i ve stoje na krátkých lyžích obkročmo nad sedadlem skibobu, řídítka mít opřená o přední stranu stehen a kotvu mít opřenou klasicky o svoji zadní část.

Se skibobem na Pomě pro jednoho – talířek

Je možné jet obdobně jako na kotvovém vleku ve stoje obkročmo nad skibobem a řídítka mít opřená o přední stranu stehen. Další možnost je využít přídržného lana na řídítkách, kdy se spodní část talířku tažné tyče zahákne o střední část řídítek a přídržné lano se přehodí přes tažnou tyč vrchem a omotá se jednou až dvakrát kolem řídítka u madla. Konec lana se při jízdě pevně drží rukou u řídítka, aby se neuvolnil. Při vystupování z vleku stačí jen lano pustit a tažná tyč s talířkem se uvolní.

Speciální tažný systém

Další možností pro využití na obou zmíněných tažných vlecích je speciální tažný systém s ručním uvolňovačem. Je spolehlivý a jeho obsluha je jednoduchá. Skládá se z lana uchyceného k řízení skibobu, na kterém je oko s odjistitelnou speciální karabinou. Odjištění karabiny je ovládáno samostatnou odjišťovací šňůrou od řídítek. Tažné oko se při zajištěné poloze karabiny jen zahákne za rameno kotvy nebo talířek. Odpojení od tažného vleku je možné jednoduše tahem za ovládací odjišťovací šňůru. Výhodou je, že po celou dobu jízdy na vleku máte k dispozici obě ruce na řídítkách. Tento systém je vhodný zejména pro handycapované jezdce, kterým výrazně usnadní nástup a výstup z vleku.

Rada:

Pokud se budete rozhodovat, do kterého zimního střediska si pojedete zajezdit, informujte se předem o možnosti jízdy na skibobu v daném rezortu. Ověřte si, zda jsou na místě i jiné lanovky než sedačkové, protože přeprava na sedačkové lanovce patří k  nejnáročnějším. Můžete se také setkat se zákazem přepravy na sedačce a to vám nepříjemně naruší pobyt na horách.  

#8250;
#8250;
#8250;
Mám zájem o nezávaznou kalkulaci skibobu na míru
Vážení zákazníci, v této části se můžete pomocí formuláře dotázat na cokoliv, co by vás zajímalo.
Copyright © 2023 Skibobsport.cz - Libor Louda – všechna práva vyhrazena
Vytvořilo webové studio Pixel Design | CMS Pixel Admin | SEO a internetový marketing
Tvorba webových stránek PixelDesign
#8250;